האישה בתורה הקדושה

 

 

כל כך הרבה משימות                                    

כל כך הרבה מטלות                                                                           

כל כך הרבה כוחות                                                                              

יש לה לאישה                                                                                           

היא צריכה ללדת ילדים                                                                   

היא צריכה לחנך אותם                                                                       

היא צריכה לבשל ולנקות                                                                 

היא צריכה לשמוע ולהקשיב                                                         

היא צריכה לפרגן ולאהוב                                                                 

לאהוב את הבעל והילדים                                                              

ואת תורת האלוקים                                                                              

היא צריכה לסדר והיא צריכה לארגן                                       

משפחה שלמה עומדת על כתפה                                               

והיא רק אישה                                                                                         

היא צריכה הרבה כוחות                                                                   

לבצע את כל המטלות                                                                       

על הכל חשב בורא עולם                                                                

לכל דבר נתן לה זמן                                                                            

לכן                    

היא צריכה להלל, לשבח ולהתפלל                                          

ולהודות שהיא בת ישראל                                                                

לקיים את המצוות שמשמים עליה מוטלות                         

        בכדי שתמיד יהיו לה        כוחות                                                          

בכדי שתמיד תוכל לבצע ולעשות                                             

התורה הקדושה עליה שומרת                                                   

לכן בת ישראל היא תמיד לתפארת.