אדמה זהובה

חולות נוצצים

ים כחול

גלים מתנפצים

על האבנים

נשברים מהם

והאבנים

איתנים במשא

נחושים בדעה

לזקוף קומה

להסתכל בעיניים

לראות את האמת

של כולם

לא לגלות חולשה

לא להראות חזק

אבל לגבור

על הכל

ולעמוד איתן

בפני הגלים השוברים

 

____________________________

תודה לכל אותם האנשים שירדו עליי, שבעת טיול ישבתי והוצאתי מחברת...