על שולחני מונח
היומן הפרטי שלך.
כל בוקר אני הופך דף
קורא את "כל קורות".
כל לילה אני כותב
בשולי הדף הערות
ובבוקר שלמחרת,
מצפה בקוצר רוח
לראות מה קראת
אולי כתבת גם את
בספרך המונח פתוח
אולי זכית להנות
אולי רצית לשנות
ואולי בדף הבא
יתגשמו המשאלות
שכתבתי לך בלילות.