את בזרועותיי ניבטת

מעלה חששות מחשבתך,

אני מחבק מנסה להפיג

מסתיר את שבלבי.

 

הלב רוטט מעל

בשמי סערה וברקים

אחר כך עננה מתפזרת

שמש המציאות מפוגגת,

 

את עדיין בין זרועותיי

אומר לך שעל לבי

 

מאוחר יותר:

התפרקות

הקלה

חיוך.