חלפה ברחוב עברה דרכי כלאחר יד,בחטף כמו הייתי שקוף כמו הייתי אויר לנשימה שירכתי דרכי אל החוף חוף המשברים הבודד השוכן בקצה הרחוב מעבר לבניני הפאר נשבה ונהמה הרוח במשבי אויר סועים כהד לנהמת לבי הפצוע והשבור מנהי רגשו געשו גלים ועיני געשו רגשו עמם בהישברם עלי חוף מקולות מים אדירים לקול זעקתי הרמה פרקו איתני הטבע צקון לבם הרם בקול משברים וזעף שירכתי דרכי בחזרה חלפה היא ונופפה לשלום סברתי כי אני הוא אך היה זה הגבר מאחורי 2002-2