השלום ינצח! מעל מרחבי התבל, יזרח זוהרו. השמש, בקרניה תפציע; העולם, יצעד אל תקוותו! עמי ארצות מנוצלים! למאבק קומה! דגלי קרב, הניפו על התרנים. לעבר יום חדש, פיתחו צוהר! הילחמו, בגוזלי החיים. השמש החדשה תיקוד, כאלף אוורורות! על פסגות אוֹמֶר, ארגמן דגלים יתנוסס. לחם, עבודה ושלום, יהיו לכל אחד - מנת חלק. העתיד, בשמי תכלת יתפרס!