הכל קורס וּמתקעקע;
מפולת מפולת רוֹדְפִיהָ.
העולם תחת עומס הֶעַוולות כורע;
האנושות לעבר פי-הפחת צוֹפִיהָ.

חזקים בחלשים שולטים ללא מֶצֶר;
עשיר מהעני יגזול פירור אחרון.
אֵין דִין ואֵין צדק;
רק סבל ואבדון.