מה זה היה לנו כעלה נידף היינו כדומן על פני האדמה מתעלעלים לקול אוושת רוח מתגוללים ברפש סרוח מה זה היה לנו. כי לקול הקלגס ליבנו וכבודנו נרמס ובעידן ליקוי המאורות נותר רק אור עשן התמרות שעלה השמיימה מתוך הארובות. אל שמי הסתר פנים עלו נשמות המעונים וברחש ניחר קולם ממלמל קריאות שמע ישראל ובאותה נשימה של אות עברית נח עליהם צקלון המכרית. כי בקום עלינו חיית האדם אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו 2001-4