זה מסע אחר

זו לא אותה ארץ

פיסת אדמה מעבר

להררי החושך

מקום שם פילסנו לנו דרך בלפידים

ויהי ערב ויהי בוקר

דמדומים

 

זה חלום של מישהו

צחיחות המדבר

בליל אין ירח

ועלוה

ורק צל המאכלת

מרחף על פני תהום

וקול א-להים לא נשמע

לא נשמע