קח אותי איתך

למקום אליו עיניך שטות

חולמניות

כל פעם שאתה בורח

מהסערות שלי

 

ילד.

מה לך אצל הים...