עירומה אני

פשוטה כל כך

פשוטה

כולי

אליך.

ראה!

כמה אין בי

מעשים...

יש בי רק

תהיה גדולה

קרועת עיניים,

ומאכלת כיסופים

 

 

הגשם הגדול שהיה,

היה זה כבר.

לא נותרו רעמים.

החרבות נבוכות חסרות שימוש

תריסי המגן נשטפו ממני,

דבר כבר לא מעלים.

 

אני כאן,

אני קוראת אליך,

 אתה שומע??? אני כאן!!!

והשמיים שלך כל כך גדולים...

 

בוא כבר, בוא, אני בוכה,

בוא ותמצא אותי...

 

היום הולך ומאדים