עד שלא היה עוד מקום אחר

נותרנו עירומים

ללוק את האדמה החמימה שלרגלינו

להתפלש בעפר בזיעת אפיים

לרחרח אחר עקבות הדם

של הימים האחרים ההם

שנשחטו אף הם, קרבן

לאותו עפר עריץ

שהכל סוגדים לו