אור לי"ב חשוון תשס"ה   26.10.04

חומות
אתה שפרצת חומות מגדלי
שבניתי במשך שנים
אתה שנִתצת שיריון מעלי
והסרת מסך הפנים.

אתה שחדרת חדרי חדרים
ועיניך שזפו נסתרות
אתה ששמרת מפני אחרים
בשבילי, על אותם אוצרות.

אתה, שכבשת דרכים אל לבי
ושכנת שם את מבצרך
עתה זאת ידעתי - אתה האביר
ואני אהיה לנסיכה.

לאביר שלי, שהצליח למצוא את הדרך פנימה.