זוהי שעתה היפה של השקיעה
בשנה אחרונה חשוכה
מסנוורת עתה
בבקעת עין- כרם ניבטים
חולים אל בריאים
דתיים אל אדון על כל המעשים
שעשינו בשנה שעברה
ותשובה- אין
בינתיים.