שלמה זקס

מדוע לפרחים יש ריח?

למה חסידה עומדת על רגל אחת?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה