שלמה זקס

למה יורד גשם בחורף?

למה השמש לא זורחת בלילה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה