שלמה זקס

למה יורד גשם בחורף?

למה חסידה עומדת על רגל אחת?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה