שלמה זקס

מדוע לפרחים יש ריח?

למה יורד גשם בחורף?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה