שלמה זקס

למה השמש לא זורחת בלילה?

מדוע לפרחים יש ריח?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה