שלמה זקס

למה חסידה עומדת על רגל אחת?

למה יורד גשם בחורף?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה