(כעצת צחית)

 

 

נומי נומי לך גברת נהדרת

שהכל במקומו אצלה

וחשפי רק חזה לפנות ערב

כשרגשי תאוה יאמרו "אל תיגע".