ישבתי לכתוב לך שיר
פרטי, בלעדי, רק של שנינו,
שאף אחד לא מבין
מלבדך ומלבדי.
כאשר סיימתי לכתוב,
אני הבנתי את השיר,
אבל אליך הוא לא דיבר.
לכן כתבתי כאן,
דברים שכולם מבינים
והם אינם רק שלנו.
כי עדיף שנישאר
רק אנחנו שנינו
ונבין זה את זו,
בלי שיר.