ואיך לא אכתוב עלייך כשכל הלילה התגלגלתי כשיכור חשבתי- על מה חשבתי וכשקמתי סידרתי שיער וראיתי אותָך השתקפותך בראשי ואת אין לך צורה ואת ללא גוף? וּבדֵיעה אחת וְשערה אחת התעריתי בך והבנתי שלא היה כדבר.