שיריי פשטו מדיהם

מילותיי סרבו לכל פקודת התייצבות

אנרכיה וכאוס שלטו במשפטיי

נקודות,

התעופפו לכל עבר

קוטעות כוונות

משמעות.

נחתכת ונעלמת

בין מילים

כל שורה ארכה

כנצח

ואני-

נאלמתי דום

נוכח מרד

השירים.