אם נניח אהבה נניח אותה לרגע אם נניח אהבה קיימת אמיתית, פועמת. אם נניח אהבה נניח שהיא שלנו, נניח אנחנו אוהבים נניח שאותנו. האם נוכל להניח אהבה בצד, להמשיך בחיינו? או שמא- לו נניח אהבה, לא נוכל לה בלעדינו?