שיר של מישהו אחר ---------------------- גדול העולם, אינני יודע עד כמה שאני רק יודע כמה קטן. אם לא שמעת את המוזיקה שלו, כשהדברים, לא ראית כלום.