אז איך אני אדע איך למצוא אותך? אם כבר פעם אחת חשבתי שידעתי - חשבתי שידעתי ונכוויתי? איך אני אדע איפה אתה מסתתר? אם כבר פעם אחת חשבתי שמצאתי - חשבתי שמצאתי ואיבדתי? איך אני אדע אם אני מכירה אותך כבר או אם אתה לא מוכר לי עדיין? איך אני אדע אם אתה מה שאני מחפשת או שאני מחפשת את הדבר הלא נכון? וכשתראה אותי, תדע שאני הנכונה? האם אני מה שאתה מחפש או שאתה מחפש את הלא-נכונה? (אתה בטח מחפש בחורה יפה.. בטח מחפש בחורה רזה.. בטח מחפש בחורה שחורה.. ונמוכה.. אחת עם לב טוב, שאוהבת לתת, אשה מעניקה, חמה, מעתירה.. לא, אתה לא מחפש אותי אתה מחפש את - -) הלא נכונה זאת שאולי כבר יצאת איתה או זאת שדומה לה ואני פה. ולא אותי אתה מחפש ופלא שעוד לא נפגשנו?! אני הלא-בחורה נכונה (?!) או: הבחורה הנכונה ללא- . ואותי עליך לחפש כי אני הנכונה ואני גם זו שמחכה לך.