אני אוספת אותם. את החודרים והחדורים העמוקים והמתעמקים התובעים והטובעים... וכל אחד מהם מותיר בי רישום סימן ואות אותם תראה במבטי חודרים חדורים עמוקים מתעמקים תובעים טובעים... כזאת אני אוספת מבטים.