אמי אמי, הו אמא נהדרת. היש כמוך, הן את היא אשת חיל לאבינו הצדיק בכל ימייך. היש כמוך, הן את היא אשת חיל. מפנינים יקרת. את אמא לתפארת. אשת חיל לאבי היתה, אמא נהדרת. אשת חיל מי ימצא. כפנינה תאיר שמינו כמו נר שבת בבית. זו תמונתך, תמיד מול העיניים: איך בכל עוז חוגרת את מתנים. בגבורה אימצת זרועותייך, בך רבו תושיה וחפץ הכפיים, רק טוב גמלתינו כל ימי חייך. אשת חיל... כך ראינוך: תקומי מבעוד ליל, גם לא כבו בלילה נרותייך. צפית מעל כל הליכות הבית, וממרחק אינסוף הבאת לחמנו, פרי עמלך ושתי כפותייך. אשת חיל... רק חן וחסד נועם מדברייך, זה כל החן, זהו כל היופי. לכל עני פרשת כפייך. בפי אביון רק שבח מטעמייך. זה כל החן, זהו כל היופי. אשת חיל... הו, מה רבות בנות עשו כל חיל, אך את עלית מעל כולנה. אשת חיל, הו אמא נהדרת. הו מי יתן כל פרי כפייך ובשערים מי יהלל מעשייך. אשת חיל...