קיבלתי מכתב מאלוקים

שהוא לא קיים

שהוא לא עשה

שהוא לא ברא

אפילו לא נברא

ההוכחה הכי טובה

ממני אלוקים

 

איך פונקציה כזו קטנה

יכולה לברוא מורכב ונפלא

גם זוועות נוראיות

לא יכולות להצטמצם

להגדרה כזו קרה

וכתוב ממני אלוקים

 

בשש מיליון עותקים

מקצתם שרופים

מקצתם חנוקים

מקצתם עזובים

כשבכולם חתימה

ממני אלוקים

 

אני לא קיים

לית דין

ולית דיין

כשבכולם חתימה

ממני אלוקים