איכה צעקתי אליך

איכּה אמרת אליי

איכה צעקתי מולך

איכּה אמרתה חיפשתיך

 

ואני צעקתי אני מולך

האינך רואה אותי רשע

ופתאום הבנתי הנה כאן גופי

אך איה נשמתי

 

איכּה צעקתי אליך

איכה הייתה לזונה אמרת

איכּה צעקתי גם סליחה

איכה קריה נאמנה ענית

 

איכּה צעקתי בנהרות בבל

איכּה צעקתי על מרכבות ברזל

ושם גם שוב צעקתי איכה

ואתה הסתרת פניך

נבהל הייתי שם

לא נמתי וגם לא ישנתי

 

על מרכבות ברזל איכה

על מרכבות ברזל

מה נפלאות דרכך

ומה נוראות הן