מרגיע                               אני רוצה!,כּמֵה!

לראות ים ומעליו                 לצלול!,לפעול!

רקיע.                               בין ובתוך הגלים

 

קצת מפריע                        שיכילו אותי -

שיש סירות באופק               שיהיה לי טוב!

אחרי שאתה מגיע                מזל -

ויוצא מגדרך                       טוב

לטייל ולחוות                      אליו זכיתי

ולהביע                              שיהיה קרוב

את שאיפתך הבוחרת            שאהיה

להיות                                הלוואי בקרוב

.