מה רצית

לשמוע את תחינת בנך

לשמוע אל הגסיסה ואל הבכיה

להתרפק כאבא מציל

לשמוע את רינת המוצל

 

מה רצית

להראות את עוצמתך

להראות שגם אבא לפעמים רע

להראות מלך נורא

להראות אי תזוזה בהמנהיגותך

 

מה רצית

אמור לי מה

אתה אכן איום ונורא

מה רצית

שנשוב הנה

מה

שנחזור בתשובה

הוגדשה הסאה

מה רצית

לא יכולת לאכול ממה שבישלת

מה, מה רצית

 

אמור לי

אבא.