טֹרפת, ישראל,

בטרפי גויים זרים,

ונבללת

בנזיד מוסרם שהחמיץ.

 

עבדת כוכבים קורצים

במספר חמישים.

נשאת את ניסיך, פלאי בוראך,

בדגלים,

בפסים ארגמניים.

 

טֹרפת בברית הארצות

נטרפה דעתך

לחשו לך לזנות מציוני דרכך,

מציון –

להקים לה

חומות הפרדה.

 

באתי אל פשעיך,

אל כלא זינוניך,

וכתבתי על כתליו

בדם מלחמת האל:

 

"אלה אלוקיך,

ישראל"

 

---------------------------------------------

כ"ב מנחם אב התשס"ו