כשאין בי כלום

והכל סתם כי אחדול

אפור העולם ואפור גופי

 

נשמתי חופשיה אל עצבונה

מבקש אני את ניגודי

אני אנטי רגש

 

דימיון של מוות

יבבות של צרחה

כיתה של אף אחד

אומנות בגוון שחור

ולובן של גוויה

נראה כי נפשי זועקת לזעקה

 

אל כוחות בוהו

הולכת איתי גוררת את כולי

טוב לי שלא נוצרתי

 

כשאין בי כלום

וטוב יום המוות כי הוא יעדי

אקח לי אבן מצבה ואחרוט

 

אקח לי אבן מצבה ואחרוט באפור

לעולם של ריק וכמיהה

למוות