אבנים אבנים נופלות

אבנים מליבות האנשים

פרשי סוסים עלהם רוכבים

סוסי אדם באים

 

ומכה עוד מכה

רצח בעיניים

הסתה אובייקטיבית

 

פחד דאגה אבנים ומכה

ועוד פצוע כי אין לו לב

סוסי אדם צוחקים

 

מתחת כיפת השמיים

אש כתומה להבה גדולה

ומים כחולים ששורפים אותה

 

מתחת כיפת השמיים

נשמעה זריקה נשמעה צרחה

ומוות בעיינים הכחולות