ויכל אלוקים

ויכלו השמיים

וכל צבאם

עמדו משתאים

איך שבתו החיים

 

והצרחות, השכנים

רצים הם, רצים

שני קורבנות

שלושה תמימים

 

אורות הנרות שכבו

התחלפו באורות אדומים

מזכירים מסרנים

 

בשבת מנוחה

מנוחת עולמים

השינה תענוג

תענוג של דמים

 

ויכל אלוקים

וידברו השמיים והארץ

ויזעקו צבאם

כיצד הפעוט

לא יזיל דמעות

רק טיפות אדומות

מעשה נבלות

 

בודדה השבת

בין ששת ימי המעשה

בודדים ישראל

בין האומות.