השטן שואב סובב עלינו
חולת היער מלקחים את יופי העולם
קערת מים על צלע הר בוער
אלוהים כורה על רגבי אדמה
אלוהים בקול ברא
   ורצח אלוהים באהבה
   אמר בכוח אמן סלה