הוציאני מלוח שחמט שלך...


האזיני ארץ ,האזינו שמיים , תבל ויושבי בה.
הקשיבו לנחלי דמעותיי , לגרוני הניחר,
הביטו בעיני המאדימות, ובושו לכם !
בושו לכם , למראה דם ילד קטן !
ואומר לשטן , קחני...
אם דם ילדים מרווה צמאונך , קחני !
ואזעוף על אלהים !
אם דם ילדים הם משחק בעבורך,
הוציאני נא מלוח שחמט שלך !
אניח לך לשחק יחידי , ללא חיילים,
ומבלי שחקנים , מי יקרא לך אלהים.
לא טוב היות האלהים לבדו,אז תאמר בלבבך.
ואמו של השוחט ,תצחק בך ותאמר,
"אל אראה במות הילד..."
ותשא קולה ותבך , ודמעות תנין דמעותיה,
ואתה,
אל
רחום
וחנון.
שמעת אל קול הרוצח ,וריחמת על נשמתו!
ומי שמע וריחם על נשמות הילדים הקטנים!
אייה צדק? מהם חוקי המשחק שיצרת?
הרי אמרת ,אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד!
ושחט השוחט שהצלת, אותו ואת בנו ואת אימו על וולדיה.
ואתמה על דין צדק שלך.
בבקשה
מלך
רחום
וחנון
עייפתי...
הוציאני מלוח שחמט שלך!

  • 13/3/2011
  • D G