שורי ח

סטודנט לביבליותרפיה וכותב למגירה בעיקר.

כלים שבורים

דרך כוכב מיעקב

קישורים שאקח עימי
סיפור שלי- בעמוד השני
עולים מעלה