שורי ח

סטודנט לביבליותרפיה וכותב למגירה בעיקר.

כמו רץ יחפן

ניגון עתיק לחתן וכלה

קישורים שאקח עימי
סיפור שלי- בעמוד השני
עולים מעלה