ואני כבר מנוסה

בכאבים של חוסר טעם ובדידות

בשירי געגוע אל מה שאיננו כבר

ומה שכבר לא יהיה.

וכואבים יחד המתים והחיים,

בצעקה.

שבירת הכלים.

אלוהי, איך אשא נפש כה רגישה?