תפילה

והשיב לבבות אוהבים

וייתן בליבנו אהבה.

ונדע לשמוח בחלקנו,

ונחזיק באמת כבאבן טובה.

מעל ייפתחו שמיים

ולבבות גם

את ואני, אני ואת.

וציפייה מהולת תום בעיניים

כאב וגעגוע

בגרות וילדות.

עכשיו עם שנינו כאן.