ושוב כבה האור בקצה המנהרה. ואני צעקתי אל השחק, אנא, רפא לי את שברי, רק אז אולי אלמד לראות מי ניבא רעות ומי פצע קלות את פיו, כשנמנע מלהשיב רוחו. עוד יום נגמר עכשיו בין כה וכה.