לבדי, לבדי,

ויכולתי רק אליך להסתכל,

כי אלך בגיא צל מוות

לא אירע רע,

כי רסיסי אמונה בליבי,

רגבים רגבים

של מוצקות של רגע

המייה עמוקה, חרישית,

ניגון חסידי

על נשמה שאבדה

נשמתי שלא מצאה מנוח

 

ואין מנוח לכיפת ראשי.