שופרות

אני שומע קול שופר

ובוחר בִשתיקה.

אני שותק

שברים רבים,

שותק רצון להיות חלק מ

קול

דממה דקה

בין תר"ת לתש"ת,

ושתיקה גדולה.