על ספסל בדרך

אנחנו וירח.

משהו נוגה בנו,

ומשהו מאיר,

מתעגל,

מתרגל,

נובט לאט.

 

גם ירח לא היה בטוח שמותר לו לזרוח,

חיכה שנשב על ספסל

ונחכה לו.

נלמד את הסוד

קרוב-רחוק-קרוב

נתככב

בשמים חדשים.