עיגולי עשן אני שולח

ממדורת האיתות.

מפרים את השלווה

באהבה.

כאבים גדולים כבר שרועים בשולי הדרך,

ריקוד הגשם החל.

אני ואת בצבעי מלחמה

מוכנים לפרוץ האהבה.