ליהודה

 

מאזין שתיקה

ואין דומה לָך

היום תבוא שתיקתנו לפניך,

שאיננה יודעת לפרוט את הכאב

באלף בית של תפילה

רק באותיות חקוקות באבן

בית הקברות הצבאי.