ואני יודעת שכשאוותר על הנאדרות על המליצה אוכל למצוא ה ל י מ ו ת בין המוצע לנמצא אלא שעכשיו לפתח רובצות אורנמנטיקה ופואטיקה בגרוש ואין בי את הכח לתשובה לחידוש