כשאני מתפללת עליך,
בתפילת
עמידה.
אני מנסה לחשוב מה אתה עושה עכשיו.
אולי אני עוד לא
מעניינת
אותך בכלל

(ואולי אתה גם
מתפלל
עליי?)

בכל אופן אני מתפללת
שיהיה לך היום יום טוב
שתהיה שמח
וטוב לב
שהאנשים
מסביבך
יאירו
אליך פנים,
ושיערב עליך
לימוד
תורתך.

שתגיע אליי בזמן הנכון.
שנמצא
אחד את השניה
בקלות.

מוזר שאני חושבת עליך כל כך הרבה ובכלל אולי עוד לא הכרנו.