הכמיהה והרגשות המתפרצים

שם בין נגה למאדים

מנתבות את דרכי

בין טיפות המטר

באדמת הזיבורית המקוללת

ישנו מקום של רון

 מקום בו יכולות רגליי

שוב לנוח מנתיב החיפושים

המתמיד