שלוש נקודות

מתגעגעת הביתה.

הגנה

תפילה אכזרית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה