שלוש נקודות

מתגעגעת הביתה.

על משכבי בלילות

תפילה אכזרית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה