שלוש נקודות

מתגעגעת הביתה.

תפילה אכזרית

על משכבי בלילות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה