שלוש נקודות

מתגעגעת הביתה.

תפילה אכזרית

געגוע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה