בס"ד

 

הלוואי --

והייתי יכולה למחוק הכל בנגיעה אחת...

להפוך את המסך ללבן-לבן...

כאילו,

מעולם לא אמרתי את שנאמר,

מעולם לא צעקתי את שנצעק.

כאילו,

מעולם לא אכזבתי אותך -

אותך,

ואת עצמי.

אבל החרוט,

שוב לעולם לא יימחק.

גם מפלי הזמן לא יכבו,

את אותה שלהבת כאב שהבערתי...

ולי נותר,

להזיל דמעה,

שאולי תאמר –

את מה שאני לא העזתי.

 

סליחה.