בס"ד

לו יודעת הייתי מה הבדל - בין עשרים, ועשרים ואחת,

 

הייתי קונה עולמי

בשנה אחת.