בפלדת חרמשות, תוצק המַהֳפֶכֶת! תתקע תרועה; עם אור הבוקר, יעל שחר חדש. שדות חיטה, אודם דגלים מעליהם, הֵינֶף; שמש התמורות הקרבות, תזרח. קול רעם הסערה, ישטוף את פני הארץ; נשא חרב, מעל שנואי עמים. נכה שוק על ירך, בישני סדר. כל מִפגַע ופגם, בלפידינו נשים. לאומות העולם, תקווה בלִבן נפיח; בדרך החדשה, נצעד. מיליונים, משנתם נעירה! מיליונים, ילכו במצעד!